Kontakt
Jeseníky » Turistika » Jeseníky - naučné stezky » Bílá Opava naučná stezka

Bílá Opava naučná stezka

Bílá Opava naučná stezka - základní údaje:

Založeno:
1963
Délka stezky:
10,5 km
Rozloha:
280 ha
Nejnižší místo:
760 m.n.m. – Karlova Studánka
Nejvyšší místo:
1 310 m.n.m. – chata Barborka
Převýšení:
550 m
Náročnost:
střední
Naučná stezka Bílá Opava

Bílá Opava naučná stezka - popis:

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Kromě několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa vám naučná stezka Bílá Opava na sedmi informačních tabulích nabízí i základní informace o přírodě této jedinečné rezervace.

Zatímco v horní části údolí vytváří bystřina Bílá Opava velké vodopády, v dolním úseku vzniklo několik různě starých říčních koryt. Při povodni v červenci 1997 právě zde řeka strhla masivní most z železobetonových panelů na ocelových traverzách. Na místě panelového mostu byla postavena dřevěná lávka. V úseku nad ní je nyní vidět tři říční koryta. Před povodní 1997 tekla Bílá Opava prostředním korytem, při povodni si vytvořila zcela nové koryto na turistické cestě, po povodni se však nevrátila do původního koryta, ale do koryta starého, několik desítek let opuštěného.

Bílá Opava - fotogalerie

Naučná stezka Bílá OpavaVodopád na Bílé OpavěNaučná stezka Bílá Opava

Na modelaci údolí Bílé Opavy se podílena v posledních tisíciletích především voda, sníh a led. Nesourodost zdejších hornin, jejich nepravidelné vrásnění i odlišná schopnost zvětrávání a odolávání vodní erozi však způsobila, že celé údolí a hlavně samotné jeho dno bylo vyhloubeno značné nerovnoměrně. Tímto vznikly nejen peřeje, hluboké tůně a skalní výchozy, ale právě i vodopády.

Pod tzv. Malým vodopádem Bílé Opavy je dobře vidět, natolik je tvářnost tohoto hluboce zaříznutého údolí podmíněna geologickou stavbou: zatímco horní část údolí nad Velkým vodopádem je tvořena převážně rulami, prostřední a dolní část je z šedých až zelených břidlic a bílých či žlutavých křemenců. Všechno to jsou přeměněné horniny vzniklé z mořský usazenin prvohorních stáří.

Bílá Opava - fotogalerie

Naučná stezka Bílá OpavaVodopád na Bílé OpavěVodopád na Bílé Opavě

Proměny reliéfu na březích Bílé Opavy nejsou jen dávnou geologickou minulostí, ale i živou součástí. Právě zde se stáváme jejich přímými svědky a účastníky: koryto řeky se na mnoha místech každoročně mění, balvany se v korytě přesouvají, řítí se skalní bloky, na strmých svazích dochází na více místech každoročně ke svahovým sesuvům. Jsou to všechno přirozené pochody, kterým není třeba v přírodní rezervaci ani bránit, ani jim napomáhat.

Bílá Opava pramení (významné přítoky jsou Pradědský a Ovčárenský potok) v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem v nadmořské výšce 1 280 m.n.m. Protéká Karlovou Studánkou a Ludvíkovem, ve Vrbně se ve výšce 544 m.n.m. spojuje se Střední Opavou a pak níže ještě s Černou Opavou vytváří řeku Opavu, která teče přes Krnov a Opavu do Ostravy, kde se vlévá do Odry.

Bílá Opava - fotogalerie

Naučná stezka Bílá OpavaNaučná stezka Bílá OpavaNaučná stezka Bílá OpavaNaučná stezka Bílá OpavaNaučná stezka Bílá Opava

Fotografie zachycují část údolí Bílé Opavy, kterou na podzim roku 2004 "navštívila" silná vichřice, která poničila 3 ha (2000 m3) lesa. Stejná vichřice zanedlouho zpustošila Vysoké Tatry. Silný vítr polámal stejnověký, málo odolný les, pralesovitý les v horní části údolí zůstal téměř nepoškozen.

Lesu totiž zdánlivý nepořádek prospívá. Ponecháním suchých nebo na zemi tlejících stromů v lese nabízíme nový domov spoustě dřevin a živočichů. Mladé stromky zkrátka potřebují starou peřinu a semenáčky smrku a jeřábu v horském lese nejlépe vyrůstají na tlejícím dřevě. Ležící kmen obalený v kůře jim nabízí ochranu, živiny a vláhu. Jedním ze vzácných obyvatel je Tesařík čtyřpásý (Cornumutila quadrivittata).

Přirozené horské lesy v údolí Bílé Opavy byly pro svou zachovalost zařazeny mezi evropsky významné lokality chráněné v rámci soustavy Natura 2000.

V údolí Bílé Opavy se zachovaly původní horské smrčiny – smrkový prales – s charakteristickou růstovou formou stromů, proslulým jesenickým smrkem. V dolní části údolí jsou místy na březích Bílé Opavy zbytky původních potočních olšin s olší šedou. V nejvyšších částech rezervace přechází na svazích Pradědu přirozená smrčina parkovitou hranicí lesa do subalpínských nelesních ekosystémů.

Výše zmíněné jesenické smrky se vyznačují úzkými válcovitými až sloupovitými korunami, esovitě prohnutými deskovitými větvemi skloněnými šikmo dolů a u kmene nápadně ztlustlými. Tyto dědičné vlastnosti umožňují jesenickým smrkům lépe odolávat nepříznivým zimním podmínkám: na jejich úzkých korunách se zachycuje méně sněhu a námrazy.

Jesenické smrky v rezervaci Bílá Opava představují původní, lidskými zásahy neovlivněný horský prales. Táhne se v pruhu od Ostrého přes údolí Bílé Opavy po úbočí Suti, Vysoké hole a Temné. Podobné, ale už menší porosty jesenických smrků jsou i Malé kotliny, u Alfrédky, pod Pecným a na severním svahu Pradědu.

Všechny smrkové lesy Hrubého Jeseníku jsou v současnosti ohroženy imisemi a kůrovcem. Původnímu jesenickému smrku vyhynutí nehrozí, protože předvídaví lesníci začali tuto vzácnou růstovou formu zachraňovat již v šedesátých letech, a to nejen pěstováním ze semen, ale i vegetativním rozmnožováním roubováním. Proto jsou v přírodní rezervaci Bílá Opava některé části smrkového pralesa chráněny jako genová základna smrku.

Velký vodopád - fotografie

Vodopád na Bílé OpavěVodopád na Bílé OpavěVodopád na Bílé Opavě

Největší vodopád Bílé Opavy je vysoký 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl 16,4 m. Přepadová hrana vodopádu a skalní stěny na protějším levém břehu jsou tvořeny pradědskou rulou – kompaktní drobně zrnitou přeměněnou horninou, která je bystřinou postupně erodována.

Na ohlazených rulových plotnách pod vodopádem jsou patrné tzv. obří hrnce, známé např. z krkonošské Mumlavy, šumavské Vydry i odjinud, v Jeseníkách však zcela ojedinělé. Tyto zajímavé prohlubně o průměru až několika decimetrů a hloubce několika centimetrů vznikaly po staletí vířivým pohybem vody a vodou unášených částic hornin.

Zachovalé přírodní hodnoty rezervace Bílá Opava jsou přísně chráněny a zpřístupněny jen touto naučnou stezkou. Dřevěné mosty, lávky a schodiště umožňuje průchod údolím tak, aby břehy bystřiny, okolí vodopádů a celá příroda rezervace byla co nejméně poškozena. Vlhkou půdu na strmých a skalnatých svazích lze snadno narušit, poškozená místa se zacelují jen velmi obtížně a pomalu. Proto žádáme všechny návštěvníky, aby nescházeli mimo značenou stezku.

(Zdroj: Orientační tabule NS Bílá Opava)

Bílá Opava naučná stezka - mapa (1:75 000)

Mapa umístění

12.11.2019 22:00

Webkamera Ovčárna Praděd Jeseníky 12.11.2019 22:00

Aktuální teplota Praděd: 10.0 °C

Zobrazit více
DnesZítrav pondělí
Jeseníky - přeháňky, bouřkyJeseníky - zataženo, déšťJeseníky - polojasno
22/26 °C19/23 °C22/26 °C
15/11 °C14/10 °C14/10 °C
Zobrazit více

Šumperk, 31.3.2016 4:38

Teplota od 3 do 9°C.

Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Jeseník, 1.4.2016 4:26

Teplota od 3 do 8°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Bruntál, 30.3.2016 7:42

Teplota od 0 do 4°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.

Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.

Zobrazit více
Zblízka.cz