Kontakt
Jeseníky » Turistika » Jeseníky - naučné stezky » Naučná stezka Pasák

Naučná stezka Pasák

Založeno:
1980
Délka:
12,5 km
Rozloha:
2,5 ha (Pasák)
Nejnižší bod:
578 m.n.m. - Branná, most u ŽST
Nejvyšší bod:
838 m.n.m. - Přední Alojzov, výhled
Převýšení:
260 m
Náročnost:
střední
Naučná stezka Pasák

Naučná stezka Pasák - popis zastavení

1. Situační mapa

Naučná stezka byla zřízena v roce 1980 v působivém okolí obce Branná. Na 12,5 km turisticko-rekreační trasy je 14 polytematických zastavení. Začátek stezky je v obci Branná pod žel. stanicí, dále vede přes louky s bohatou květenou do přírodní památky Pasák.

2. Historie a význam železnice na Branensku

Podmínkou rozvoje průmyslu a cestovního ruchu oblasti Frývaldovska představovala návaznost na rakouskou a pruskou železniční síť. Trať Hannsdorf-Ziegenhals (Hanušovice-Glucholazy) zahájila provoz první etapou 26.2.1888. Dopravní propojení Kolštejna s okolním světem podnítilo rozvoj místní průmyslové produkce.

3. Květena okolí Branné

Louky a pastviny nepředstavují v přírodě Jeseníků zcela přirozený a původní ekosystém, přesto si mnohé z nich zasluhují mimořádnou pozornost. Luční společenstva vznikla po vykácení původních bučin. Ekologická rovnováha se ustanovila pravidelným kosením a pastvou po desetiletí až staletí. Mezi nejvzácnější rostliny v lokalitě Alojzovských luk patří Vemeník dvoulistý (Platanthera Fibolia), Kruštík širokolistý (Epipactis Helleborine), Lilie cibulkonosá (Lilium bulbiferum) a další.

4. Přírodní památka Pasák - významný geologický a geomorfologický útvar

Geologická a geomorfologická přírodní památka Pasák (vyhlášena roku 1982 na území 2,5ha jako chráněný přírodní výtvor) je tvořena  skalním hřbet s mrazovými sruby, izolovanými skalami s výskyty skalních převisů a kryoplanačními terasami pod Polomským potokem. Na skalních stěnách se vyvinuly žebrovité pseudoškrapy (korozní škrapové tvary v nekrasových horninách). Místy jsou patrné i menší krasové jevy. Mezi bizarními tvary nalézáme např. skalní okno, skalní hřib a plotna. Dominantní skalní věž Pasák je opředena řadou pověstí - např. O zkamenělém pastýři.

Naučná stezka Pasák - fotografie

Skalní útvar Pasák (29.8.2004)Skalní hřib - NS Pasák (29.8.2004)Žebrovité pseudoškrapy (29.8.2004)

5. Charakteristická fauna okolí Branné

Krajinu okolí Branné tvoří převážně extenzivně obhospodařované pozemky s pestrou mozaikou biotopů podhorské oblasti. Na zdejších pastvinách se můžete setkat s Ťuhýkem obecným (Lanius collurio) nebo s vzácně se vyskytijícím Tetřívkem obecným (Tetrao tetrix). Na vhodných skalních útvarech hnízdí naše největší sova Výr velký (Bubo bubo) a Krkavec velký (Corvus corax). Ve starších porostech zde také hnízdí velmi vzácný Čáp černý (Ciconia nigra).

6. Výhledová partie

Čeká vás výhled na panoráma orografického celku Králického Sněžníku s nejvyšší horou stejného jména, pod jejímž vrcholem ve výšce 1 380 m pramení řeka Morava. Zachoval se tu kamenný trojmezník, označující hranice království českého (K. B.), markrabství moravského (M. M.) a hrabství kladského (G. G.).

7. Antropogenní terénní tvary

Roku 1783 byla založena činžovní osada Alojzov. Každý nově příchozí osadník dostal pronajat ke kultivaci lán silně kamenitého pozemku. Vysbírané kameny byly dělníky vršeny do hald a valů, německy zvaných Steinrücken či Steinhaufen. Usilovnou prací celých generací tak vznikaly drobné povrchové formy rozličných tvarů. Tyto haldy v současnosti zarůstají svéráznými společenstvy dřevin, bylin, mechů a lišejníků a staly se významným biotopem mnoha vzácných druhů plazů (Zmije obecná - Vipera berus), pavouků a jiných bezobratlých živočichů.

Naučná stezka Pasák - fotografie

Antropogenní terénní tvar v NS Pasák (28.10.2005)Pohled na Brannou od Alojzova (29.8.2004)Naučná stezka Pasák (29.8.2004)

8. Lesní úzkorozchodné železnice

Ekonomický vývoj konce 19. století změnil požadavky dřevařského sortimentu. Rozvoj železnic umožnil dovoz kamenného uhlí pro otop. Spolu s tím také vzrůstala spotřeba dřeva pro stavebnictví a taktéž pro stavbu a údržbu železnic. Efektivní způsob svozu dlouhých klád z lokalit sečí na Branensku lesní úřad v Hanušovicích řešil výstavbou drah o rozchodu 700 mm. Rokem 1937 však unikátní dílo lesních drah zcela zaniklo.

Naučná stezka Pasák - fotografie

Lesní úzkorozchodná železnice (29.8.2004)

9. Vodní plávka dříví

Rozvoj osídlení a podnikání v minulosti znamenal zvyšování spotřeby palivového a milířového dříví. Problém vzdálenosti mezi sečí s místem spotřeby řešila doprava dřeva plavením. Dříví bylo sváženo a skladované na březích horních toků a při dostatečném množství vody při jarním tání sněhu se naházelo do řečiště. Produkci palivového dříví, plaveného do roku 1882 nahradilo kamenné uhlí doprovázené nově budovanými železnicemi.

10. Stálé pohraniční opevnění z let 1397-1938

Československá obranná strategie byla v předválečných letech 1935-1938 založena na důmyslném systému souvislé železobetonové linie. Mezi Stříbrnicemi a Čerňavou započalo v létě 1937 budování objektů lehkého opevnění (LO) vzor 37. Přijetí Mnichovské dohody bohužel veškeré opevňovací práce ukončilo.

11. Dynamický vývoj toku říčky Branné

Vodní tok Branná pramení v nadmořské výšce cca 1 084 m mezi vrcholy Travná hora s Brousek v Rychlebských horách. Během povodně roku 1997 došlo k transportu a sedimentaci dnových splavenin doprovázených převrstvováním nánosových výsep, čímž došlo k pravobřežnímu vybočení toku těsně nad brodem.

12. Hornická činnost a průmyslové podnikání na Branensku

Název obce Kolštejn (úředně užívaný do r. 1949, t.č. Branná) vznikl z německého Goldenstein (Zlatý kámen). Archivní prameny zmiňují získávání zlata rýžováním i kutáním v primárních výskytech. Udělení horního práva r. 1340 dokladuje význam zdejšího dolování.

13. Samostatný pěchotní srub - S 50 "U trati"

StM-S 50 je objekt Československého pohraničního opevnění z roku 1938. Jedná se o atypický samostatný pěchotní srub postavený pro přímou palbu, byl také připraven pro osazení 8 cm pancéřové oponky. Objekt se nachází poblíž silnice a železnice mezi Brannou a Ostružnou. Jeho bojovým úkolem bylo postřelovat železnici a silnici. Je postaven v II. třídě odolnosti což znamená, že tloušťka stropu je 2,0 m a čelní stěny 2,25 m. Hlavní zbraní byl protitankový kanón ráže 47 mm spřažený s těžkým kulometem ráže 7,92 mm.

Naučná stezka Pasák - fotografie

Pěchotní srub S50 U trati (29.8.2004)

14. Významné památky obce Branné

  • Hrad Kolštejn, patrně pány z Wüstehube na počátku 14. století při zemské stezce z Olomouce do slezské Nisy.
  • Za Žerotínů a pánů z Vrbna na přelomu 16. a 17. století byly vystavěny renesanční budovy středního a dolního zámku.
  • Farní kostel sv. Archanděla Michaela - dostavěn roku 1614.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého v barokním slohu z r. 1733 a další.

Naučná stezka Pasák - výškový profil

Výškový profil / návaznosti
MístoDélkaKumulovaněVýška (m.n.m.)DopravaDotek / křížení tras
PěšíCykloZimní
Branná, most u ŽST0,0 km0,0 km578bus, vlak, auto2209, 2222, 4803, 7891--
Pasák, skály2,0 km2,0 km725----
Přední Alojzov, výhled2,0 km4,0 km825-4803--
Alojzovské louky1,0 km5,0 km805-4803--
Banjaluka, hájenka1,5 km6,5 km610-4803, 7891--
Nad splavem2,0 km8,5 km688-4803, 7922--
Branná, silniční průtah2,5 km11,0 km665auto7891--
Branná, schody1,0 km12,0 km600auto2209, 7891--
Branná, most u ŽST0,5 km12,5 km578bus, vlak, auto2209, 2222, 4803, 7891--

Naučná stezka Pasák - mapa (1:75 000)

Mapa umístění

12.11.2019 22:00

Webkamera Ovčárna Praděd Jeseníky 12.11.2019 22:00

Aktuální teplota Praděd: 10.0 °C

Zobrazit více
DnesZítrav úterý
Jeseníky - přeháňky, bouřkyJeseníky - přeháňky, bouřkyJeseníky - oblačno, déšť
18/22 °C20/24 °C19/23 °C
12/8 °C13/9 °C14/10 °C
Zobrazit více

Šumperk, 31.3.2016 4:38

Teplota od 3 do 9°C.

Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Jeseník, 1.4.2016 4:26

Teplota od 3 do 8°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Bruntál, 30.3.2016 7:42

Teplota od 0 do 4°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.

Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.

Zobrazit více
Zblízka.cz