Kontakt
Jeseníky » Turistika » Jeseníky - naučné stezky » Rejvíz Mechové jezírko - naučná stezka

Rejvíz Mechové jezírko - naučná stezka

Rejvíz Mechové jezírko - naučná stezka - základní údaje:

Založeno:
1970
Délka:
2,2 km
Rozloha:
396,63 ha
Převýšení:
13 m
Náročnost:
mírná
Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko

Národní přírodní rezervace Rejvíz Mechové jezírko

Posláním NPR Rejvíz je ochrana přírodních hodnot významného moravského rašeliniště. Chráněné území leží v mělké pánvi na rozvodí Černé Opavy a Vrchovištního potoka - viz. foto. Je tvořeno dvěma spojenými vrchovišti, v jejichž středech se nachází tzv. mechová jezírka. Unikátnost a nevyčíslitelnost hodnoty NPR Rejvíz jsou podmíněny především geologickou minulostí, klimatem a přísnou ochranou území.

Pro seznámení s touto lokalitou a poučení veřejnosti byla v roce 1970 Správou CHKO Jeseníky otevřena naučná stezka do středu rezervace. Na trase 2,2 km je 5 zastavení s názornými texty o hlavních fenoménech lokality.

Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko - fotografie

Vodní tok v NRP Rejvíz (31.7.2005)Vrchovištní potok v NRP Rejvíz (31.7.2005)Vrchovištní potok v NRP Rejvíz (31.7.2005)Hustý smrkový porost v NRP Rejvíz (31.7.2005)Velké mechové jezírko Rejvíz - panorama (7.11.2007)

Trasa je vyznačena symbolem naučných stezek, začíná na tomto místě a vede po žluté turistické značce k terénní stanici a dál po povalovém chodníku k vyhlídkové terase u Velkého mechového jezírka. Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko je určena pouze pro pěší návštěvníky!

Největší rašeliniště na severní Moravě typu rozvodnicového vrchoviště s přechody ke slatinám, vzniklo v postglaciálu (před 6 - 7 tisíci lety) a jeho přírodní prostředí se uchovalo díky chladnému klimatu. Ve východní a západní částí se nacházejí jezírka, k Velkému mechovému jezírku vede naučná stezka. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a živočišstvo s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Důležitým prvkem ochrany je důsledné zamezení vstupu do rezervace mimo turistické cesty, rašeliništní společenstva jsou velmi citlivá na sešlapání. Žádáme proto návštěvníky, aby respektovali jedinečnost této lokality, neničili zařízení naučné stezky a nevstupovali mimo vyhrazené prostory a vyznačené cesty.

Součástí rezervace Rejvíz je rozsáhlý komplex rašelinných luk v prostoru mezi Velkým a malým mechovým jezírkem. Charakteristická je pro ně vysoká hladina podzemní vody a rozsáhlé porosty rašeliníku. Pestrost vegetační struktury tohoto typu luk je určována dominantními druhy – nejčastěji ostřicemi, Skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), Pcháčem potočním (Cirsium rivulare), přesličkami, Tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) a proto jsou louky kolem Rejvízu nejenom mozaikou druhů, ale podle ročních období i pestrou paletou barev. K nejvzácnějším zde patří Ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), Tuřice odchylná (Vignea appropinquata), Tuřice blešní (Vignea pulicaris), Bazanovec kytkokvětý (Nanburgia thyrsiflora), Hladilka obecná (Ophioglossum vulgarum), Mečík střecholistý (Gladiolus imbricatus) a mnohé další.

Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les o výměře 67,39 ha, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou. Lokalita je významným biotopem pro mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Zachované přírodní hodnoty rejvízského rašeliniště jsou nejen objektem vědeckého výzkumu, ale i velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu. Naučná stezka umožňuje jedinečnost těchto hodnot alespoň zčásti poznat v bezprostředním kontaktu.

Rejvíz Velké mechové jezírko

Díky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné zadržování vody na nepropustném podloží byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Původní smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a byl postupně nahrazen porosty Borovice blatky (Pinus uncinata), která dorůstá do výšky 15 m při stáří maximálně do 200 let. Současně došlo v dalším vývoji k intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny.

Zaoblený tvar vrchoviště vzniká odstředivým růstem rašeliníkových trsů. Celý jeho povrch je tvarově členěn na menší celky (mikroreliéf) - vypouklé sušší bulky a jejich sníženiny obvykle zalité vodou - šlenky. Rašelinná jezírka se nazývají blanky a jejich silně zamokřelé okraje - lagg - viz. foto. Celková hmota humolitu ve vrchovišti je odhadována na 2,5 milionu m3.

Naučná stezka Rejvíz Mechové jezírko - fotografie

Okraj Velkého mechového jezírka - lagg (28.8.2005)Okraj Velkého mechového jezírka - lagg (28.8.2005)Naučná stezka Mechové Jezírko Rejvíz (31.7.2005)

Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště. Vrstva rašeliny zde dosahuje mocnosti 300 cm. Okolí jezírka tvoří porosty Borovice blatky s podrostem mechu rašeliníku (Sphagnum sp.) a jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná masožravá Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Kromě rostlin zde mají útočiště vzácné druhy živočichů, z nichž např. Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a Šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) jsou glaciální relikty - po odeznění glaciálu ustupovaly na sever a na některých vhodných typech lokalit (rašeliniště, sutě, apod.) objevily vhodné existenční podmínky. Až výzkumy z poslední doby prokázaly, že rejvízské rašeliniště patří mezi nejbohatší ve výskytu pavouků. Severovýchodně od Velkého jezírka leží Malé mechové jezírko, které již dnes zcela zarostlo a je veřejnosti nepřístupné.

(Zdroj: orientační cedule NS Rejvíz)

Velké mechové jezírko v číslech:

Hloubka
2,9 5m
Plocha
1692 m2
Délka
68,5 m
Šířka
41 m
Objem
4048,6 m3
Výškový profil / návaznosti
MístoDélkaKumulovaněVýška (m.n.m.)DopravaDotek / křížení tras
PěšíCykloZimní
Rejvíz, rekreační chata, BUS0,0 km0,0 km778auto, bus0601, 0603, 2216, 4807, 7804
Pod Rejvízem0,5 km0,5 km765-7804-
Vstup do rezervace1,0 km1,5 km773-2216-
U Mechového jezírka0,5 km2,0 km766-2216-
Velké Mechové jezírko0,2 km2,2 km768---

Rejvíz Mechové jezírko - naučná stezka - mapa (1:75 000)

Mapa umístění

12.11.2019 22:00

Webkamera Ovčárna Praděd Jeseníky 12.11.2019 22:00

Aktuální teplota Praděd: 10.0 °C

Zobrazit více
DnesZítrav sobotu
Jeseníky - zataženo, déšťJeseníky - oblačnoJeseníky - oblačno
7/11 °C11/15 °C15/19 °C
5/1 °C4/0 °C8/4 °C
Zobrazit více

Šumperk, 31.3.2016 4:38

Teplota od 3 do 9°C.

Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Jeseník, 1.4.2016 4:26

Teplota od 3 do 8°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Bruntál, 30.3.2016 7:42

Teplota od 0 do 4°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.

Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.

Zobrazit více
Zblízka.cz