Kontakt
Jeseníky » Turistika » Jeseníky - zajímavá místa, výlety » Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf

Adresa a kontaktní informace

Název:
Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf Zlaté Hory
Adresa:
Poutní kostel č. 170
Město / obec:
Zlaté Hory
PSČ:
793 76
Telefon:
(+420) 584 425 916
E-mail:
mariahilf@mariahilf.cz
Www:
www.mariahilf.cz
Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf Zlaté Hory historie

Útrapy třicetileté války pronikly také do slezských hor. Když Švédové přitáhli roku 1647 k městu Zuckmantlu (dnes Zlaté Hory), obyvatelstvo opouštělo svůj majetek a zachraňovalo si holý život útěkem do hor. Žena místního řezníka Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu, našla bezpečné místo na hoře zvané Boží dar (Gottesgabe). Na osamělou ženu však přišly porodní bolesti. V této tísni úpěnlivě prosila Boha o pomoc a Svatou Pannu o přímluvu. Byla vyslyšena. Dne 18. července zde porodila zdravého syna Martina. Jeho dcera Dorota Weisová pak splnila Tannheiserovu poslední vůli. Nechala u malíře Šimona Schwarzera zhotovit obraz Bohorodičky a zavěsit jej na staré jedli v lesní samotě, kde se její otec narodil.

Stalo se tak v říjnu roku 1718 a již v následujícím roce toto místo začalo přitahovat první poutníky. Během deseti let byla na místě narození chlapce Martina postavena kaple a zápisy vyšetřující biskupské komise (tvořili ji kněz a dva lékaři) svědčí o tom, že během poměrně krátkého období došlo nejméně k pěti zázračným uzdravením.

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf Zlaté Hory fotografie

Poutní místo Panna Maria Pomocná Maria HilfPoutní místo Panna Maria Pomocná Maria HilfPoutní místo Panna Maria Pomocná Maria Hilf

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf

Zakrátko však bylo toto poutní místo (zvané Maria Hilf - Panna Maria Pomocná) poprvé ve velkém nebezpečí. Reformy Josefa II. dosáhly i sem a v roce 1785 bylo vrchností nařízeno dřevěnou kapli zbourat. Obyvatelstvo Zlatých Hor podpořeno biskupstvím se však bránilo. Odvolání proti úřednímu rozhodnutí bylo sice zamítnuto, ale ke zbourání kaple nedošlo, protože se v širém okolí nenašel nikdo, kdo by byl ochoten státní příkaz splnit. A to ani pod pohrůžkou, že k provedení příkazu bude použito vojska. Bylo to v době napoleonských válek a stát měl jiné starosti. Roku 1819 bylo úředně povoleno kapli znovu otevřít.

Zlatým písmem se do dějin Maria Hilf zapsal arcikněz dr. Philipp Dittrich, který přišel do Zuckmantlu roku 1830. Rostoucí příval poutníků jej přivedl na myšlenku vybudovat na místě nedostačující kaple nový kostel. Na otázku, kde k tomu vezme v chudém kraji potřebné peníze, odpověděl: "Znám jednu Paní, která vlastní neocenitelné bohatství a jejíž pomoci se nám určitě dostane. Tím spíše, že kostel bude určen k její oslavě.

Tato důvěra se ukázala jako správná. Když stavba vešla ve známost, každý mariánský ctitel obětavě přispíval vším, co bylo v jeho silách. Bohatí dary, chudí vlastní prací. Zástupy poutníků vynášely na staveniště cihly, písek a kamení. Základní kámen byl položen roku 1834 a k vysvěcení došlo na svátek Narození Panny Marie 8. září 1841.

Po zbudování nového kostela se počet poutníků ještě zvýšil a obliba Maria Hilf se rozšířila i mezi polské katolíky.

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf Zlaté Hory dobové pohlednice

Maria Hilf dobová pohlednice 1902Maria Hilf dobová pohlednice 1920Maria Hilf dobová pohlednice 1925

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf poválečný zmar

Před druhou světovou válkou se počet poutníků každoročně odhadoval na 80 až 100 tisíc. Válečné události Maria Hilf nepoškodily a poslední německý duchovní Reinhold Wolný dobrou tradici poutního místa znovu oživil. Nenávist k Němcům a fanatický odpor nastupující komunistické moci vůči Kristovu učení však zanedlouho přinesly zvrat a poutní místo spělo k neodvratné zkáze.

V roce 1955 došlo k zastavení bohoslužeb a zákazu konání poutí z důvodu provádění důlních prací. V následujících letech došlo k totální devastaci místa, co nezničili vandalové, nebo nebylo použito na stavby, zničil zub času. Světlo naděje pro poutní místo přineslo tzv. pražské jaro, ale ani to nemohlo definitivní konec dne 22. září 1973. Neúcta režimu k památkám a historii si i zde vybrala svoji krutou daň. Vše bylo zničeno a srovnáno se zemí, nic nesmělo připomínat, že zde bývalo poutní místo.

V únoru 1990 byl ustaven přípravný výbor pro obnovu poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a 22. dubna téhož roku Svatý otec Jan Pavel II. posvětil na Velehradě základní kámen pro stavbu nové mariánské svatyně.

Dne 23. září 1995 poutní kostel posvětil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Slavnostní mše se zúčastnilo 12 000 poutníků ze Slezska, Moravy, Čech, Německa a Polska. Kostel je zasvěcen P. Marii Pomocné. V roce 1996 byl dobudován a dne 17. srpna 1996 posvěcen klášter - poutní dům.

Kostel navrhl ing. arch. Tomáš Černoušek z Olomouce v roce 1992 projektoval ing. František Zajíček. Provedl Stavební podnik ing. Josef Kučerik, Jindřichov ve Slezsku. Investor: Sdružení pro obnovu Maria Hilf; Mikulovice. Vybudován z darů věřících z Čech, Moravy, Slezska a z Německa, iniciovaných zde P. Adolfem Schrenkem farářem z Weilersbachu a P. Aloisem Braunerem, farářem s Jettingen – Scheppachu.

Poutní místo Panna Marie Pomocná Maria Hilf - mapa (1:75 000)

Mapa umístění

12.11.2019 22:00

Webkamera Ovčárna Praděd Jeseníky 12.11.2019 22:00

Aktuální teplota Praděd: 10.0 °C

Zobrazit více
DnesZítrav úterý
Jeseníky - oblačnoJeseníky - polojasnoJeseníky - přeháňky, bouřky
24/28 °C27/31 °C24/28 °C
16/12 °C18/14 °C17/13 °C
Zobrazit více

Šumperk, 31.3.2016 4:38

Teplota od 3 do 9°C.

Po?así: zataženo, bez srážek, bezv?t?í, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Jeseník, 1.4.2016 4:26

Teplota od 3 do 8°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, slabý vítr, mlhavo.

Silnice I. t?ídy: holé vlhké, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Bruntál, 30.3.2016 7:42

Teplota od 0 do 4°C.

Po?así: obla?no, bez srážek, bezv?t?í, viditelnost bez omezení.

Silnice I. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Silnice II. a III. t?ídy: holé suché, sjízdné bez omezení.

Poznámka: Hv?zda:jasno, klidno, teplota +2°C.

Zobrazit více
Zblízka.cz